Start den 5 jan. 2014, SjuttonNollNoll

Nu startar vi igen efter jul- och nyårs-uppehållet. Välkommen!

Fortsätter sedan varannan söndag  ojämn vecka. kl.17.00 utom söndagen den 19 jan då vi har den gemensamma mötesserien

Mötesserie i den ekumeniska böneveckan
17 jan – 19 jan
Huvudtalare: Tommy Dahlman
19:00 Kvällsmöte i Sunne kyrka
18 lör 09:30 Frukostmöte i Missionskyrkan
16:00 Bibelstudium i Missionskyrkan
19:00 Kvällsmöte i Missionskyrkan
Kören sjunger
19 sön 11:00 Gudstjänst i Lutherska missionshuset