Om dopet

Bibelord om dopet:

Dopet

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
(Matt 28:19-20)

Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.
(Joh 3:5)

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.
(Apg 2:38)

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
(Rom 6:3-4)

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.
(1 Kor 12:13)

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.
(Tit 3:5-7)

Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse.
(1 Petr 3:21)

Längtar du efter att bli döpt och få lämna din ”gamla” människa. Hör av dig här på hemsidan eller till Benjamin Edman  073 075 04 50

Avslutning av vårterminen

Nu har vi avslutat den här terminen med ett ”varmt” och härligt ekumeniskt möte. Benjamin och Sofia Edman stod för mötesledning och lovsång, Gösta Åsman predikade om att bli människofiskare och Lena Nilsson och Birgitta Björn stod för fikat .Ett mycket inspirerande möte.

Lovsången var så Jesuscentrerad. Vi sjöng bl.a.”.Jesus du är centrum”. Här kan du höra den på engelska. Härligt!!

Predikan handlade om när Jesus säger till lärjungarna att lägga ut näten på andra sidan, att vi ska vara uppmärksamma på vad Gud vill att vi ska göra. Vi kanske inte ska göra på samma sätt som vi alltid har gjort. Innehållet i vårt arbete ska inte förändras men kanske metoderna.

Så avslutades mötet med en härlig fika och mingelstund. Var och en fick ta med sig sin stol och så satt vi på gården vid småbord. Vi tackade Gud för att det inte regnade…….

I höst kommer våra möten att fortsätta på söndagar kl. 17.00 , ojämna veckor. Du är hjärtligt välkommen!Första gången blir antagligen den 2 augusti om inget annat meddelas. Kolla upp här på hemsidan eller kontakta någon av oss i Fryksdalskyrkan.

Till sist vill jag lägga till ett par roliga bilder från ett grillparty hemma hos  Lena och Torbjörn tidigare i somras.

grillparty

Okänd och Febe