Avslutning av vårterminen

Nu har vi avslutat den här terminen med ett ”varmt” och härligt ekumeniskt möte. Benjamin och Sofia Edman stod för mötesledning och lovsång, Gösta Åsman predikade om att bli människofiskare och Lena Nilsson och Birgitta Björn stod för fikat .Ett mycket inspirerande möte.

Lovsången var så Jesuscentrerad. Vi sjöng bl.a.”.Jesus du är centrum”. Här kan du höra den på engelska. Härligt!!

Predikan handlade om när Jesus säger till lärjungarna att lägga ut näten på andra sidan, att vi ska vara uppmärksamma på vad Gud vill att vi ska göra. Vi kanske inte ska göra på samma sätt som vi alltid har gjort. Innehållet i vårt arbete ska inte förändras men kanske metoderna.

Så avslutades mötet med en härlig fika och mingelstund. Var och en fick ta med sig sin stol och så satt vi på gården vid småbord. Vi tackade Gud för att det inte regnade…….

I höst kommer våra möten att fortsätta på söndagar kl. 17.00 , ojämna veckor. Du är hjärtligt välkommen!Första gången blir antagligen den 2 augusti om inget annat meddelas. Kolla upp här på hemsidan eller kontakta någon av oss i Fryksdalskyrkan.

Till sist vill jag lägga till ett par roliga bilder från ett grillparty hemma hos  Lena och Torbjörn tidigare i somras.

grillparty

Okänd och Febe